Regulacje sanitarne

Festiwal odbędzie się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych związanych z pandemią (obowiązują limity osób).

 
Regulamin wstępu na Baszta Jazz Festival 2021  w trakcie epidemii COVID-19
  
 Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzenia, zwrócenie uwagi na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni.
 Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi prosimy o pozostanie w domach.
 
 1.  Uczestnicy imprezy obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora imprezy, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy              i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu. 
 2.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się liczebność publiczności na koncertach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3.  Udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc.
 4.  W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19) oraz zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami.
 5.  Rekomenduje się, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa maseczką. 
 6.  Dopuszcza się zajmowanie miejsc podwójnych dla następujących osób:
 - rodzic z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 - opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem 
 o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 - osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 7.  Dopuszcza się wprowadzenie na teren wydarzenia psa przewodnika niezbędnego dla osób z niepełnosprawnościami.
 8.  Organizator zapewnia dla publiczności płyny dezynfekcyjne w obszarze wejścia    
i wyjścia oraz dostęp do bieżącej wody i mydła w toaletach, umywalkach.
 9.  Osoby oczekujące na wejście na teren organizowanego wydarzenia, stojące w kolejce do  toalet powinny zachować odpowiedni dystans – 1,5 metra oraz unikać większych zgromadzeń.
 10.  Wyjście publiczności z koncertów powinno odbywać się według wskazań organizatora wydarzenia, z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu czasowego na bezpieczne przemieszczanie się w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności 
w przestrzeniach komunikacji wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych.
 11. Przy rezerwacji zaproszeń uczestnik wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, oraz że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.
 12. Uczestnicy i realizatorzy Baszta Jazz Festivalu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie zobowiązani są przestrzegać powyższego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 
   

Wszystkie zainteresowane osoby udziałem w koncertach festiwalowych prosimy o kontakt telefoniczny 146843188 w celu odbioru zaproszeń. Uwaga liczba miejsc ograniczona!!!

Skip to content