16. Konkurs "O Złotą Basztę" im. Jacka Mazura

16. Konkurs "O Złotą Basztę" im. Jacka Mazura

REGULAMIN 16. KONKURSU „O ZŁOTĄ BASZTĘ” DLA INSTRUMENTALISTÓW I  WOKALISTÓW JAZZOWYCH

CZCHÓW – 8 lipca 2023 r.

 1. Konkurs dla wykonawców muzyki jazzowej – tradycjonalistów „O Złotą Basztę” odbędzie się podczas 24. Baszta Jazz Festivalu w Czchowie 8 lipca 2023 r. w sobotę.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie „O Złotą Basztę” jest przesłanie do 4 lipca 2023 roku karty zgłoszenia.
 3. Wykonawca instrumentalista, wokalista zobowiązany jest przygotować jeden standard jazzowy – jednocześnie przywożąc ze sobą materiał dla sekcji rytmicznej.
 4. Przesłuchania konkursowe odbędą się 8 lipca 2023 r. o godzinie 16.30 w kinie „Baszta”.
 5. Próba uczestników odbędzie się tego samego dnia, przed przesłuchaniem, w sali Kina Baszta w Czchowie (Rynek 12), z towarzyszeniem sekcji rytmicznej od godz. 15.00.
 6. Jury wyłoni najlepszego wykonawcę, który wystąpi w czasie koncertu głównego Festivalu.
 7. Laureaci otrzymają nagrody. Nagroda główna to dyplom – „ZŁOTEJ BASZTY” oraz nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości 500 zł brutto; dla drugiego miejsca nagroda rzeczowa lub 300 zł brutto; dla trzeciego miejsca nagroda rzeczowa lub 200 zł brutto oraz dyplom uczestnictwa. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ostateczna decyzja o wysokości nagród pieniężnych należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie.
 8. Organizatorzy Festivalu nie zapewniają noclegów uczestnikom konkursu.
 9. Uczestnicy przyjeżdżają do Czchowa na koszt własny i sami pokrywają koszty wyżywienia i ubezpieczenia wypadkowego.
 10. Przysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 11. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie Rynek 12, 32-860 CZCHÓW do 4 lipca 2023 roku, z podaniem imienia, nazwiska i telefonu oraz nazwą wykonywanego standardu jazzowego. Materiał dla sekcji rytmicznej prosimy dostarczyć w dniu przesłuchania.
 12. Podpisanie i przekazanie karty zgłoszenia uczestnika konkursu Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania danych osobowych – imię i nazwisko oraz nagrań wideo i zdjęć zarejestrowanych podczas Konkursu 08.07.2023 r. w całości lub w części, m.in. poprzez publikację na stronie Organizatora, jak również w materiałach reklamowych i promocyjnych.
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy paid course free download
download huawei firmware
Download Nulled WordPress Themes
udemy course download free
Skip to content