Konkurs O Złotą Basztę

2017-05-21

REGULAMIN KONKURSU „O ZŁOTĄ BASZTĘ”

DLA INSTRUMENTALISTÓW I  WOKALISTÓW JAZZOWYCH

CZCHÓW - 8 lipca 2017 r.

1)       Konkurs dla wykonawców muzyki jazzowej – tradycjonalistów „O Złotą Basztę” odbędzie się podczas XVIII BASZTA JAZZ FESTIVALU w CZCHOWIE 8 lipca 2017 r. w sobotę.

2)       Warunkiem uczestnictwa w konkursie „O ZŁOTĄ BASZTĘ” jest przesłanie do dnia 30 czerwca 2017 roku karty zgłoszenia.

3)       Wykonawca instrumentalista, wokalista zobowiązany jest przygotować jeden standard jazzowy – jednocześnie przywożąc ze sobą materiał dla sekcji rytmicznej – (bass, piano, perkusja).

4)       Przesłuchania konkursowe odbędą się 8 lipca 2017 r. o godzinie 16.00 w kinie „Baszta”.

5)       Próba uczestników odbędzie się tego samego dnia, przed przesłuchaniem, w sali Kina Baszta w Czchowie (Rynek 12), z towarzyszeniem sekcji rytmicznej.

6)       Jury wyłoni najlepszego wykonawcę, który wystąpi w czasie koncertu głównego Festivalu.

7)       Laureaci otrzymają nagrody. Nagroda główna to dyplom - „ZŁOTEJ BASZTY”, oraz nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości 500 zł. brutto. Dla drugiego i trzeciego miejsca przewidziana jest nagroda pieniężna kwocie 200 zł. brutto za dane miejsce oraz dyplom uczestnictwa. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

8)       Organizatorzy Festivalu nie zapewniają noclegów uczestnikom konkursu.

9)       Uczestnicy przyjeżdżają do Czchowa na koszt własny i sami pokrywają koszty wyżywienia i ubezpieczenia wypadkowego.

10)    Przysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

11)    Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie Rynek 12, 32-860 CZCHÓW do 30 czerwca 2017 roku, z podaniem imienia, nazwiska i telefonu oraz nazwą wykonywanego standardu jazzowego. Materiał dla sekcji rytmicznej prosimy dostarczyć w dniu przesłuchania.

12)    Podpisanie i przekazanie karty zgłoszenia uczestnika konkursu Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

13)    Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania nagrań wideo i zdjęć zarejestrowanych podczas Konkursu 8.07.2017 r. w całości lub w części, m.in. poprzez publikację na stronie Organizatora, jak również w materiałach reklamowych i promocyjnych.

14)    Udział w Konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu o Konkursu (określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U z 2012 r Nr 101, poz.926 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania Konkursowego oraz działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.

15)    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Zainteresowanych konkursem  prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie Martą Duda – tel. 14 68 43 188 lub z Dyrektorem Artystycznym Festivalu z Jackiem Mazurem - tel. kom. 608539064. 

 

ORGANIZATORZY            

Sponsorzy
Sponsorzy główni
Współorganizatorzy
Patronat medialny
TVP Kraków rdn_m.jpg jazz_forum_m.jpg czas_czchowa_150.jpg czchow_pl_m.jpg polskajestpiekna.eu